ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ข่าวกิจกรรมของสำนักงาน

 

DSC 0577webกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ ร่วมกับศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1 จังหวัดปทุมธานี จัดโครงการ " อบรมการสนับสนุนการผลิตหรือจัดหาปุ๋ยสั่งตัดผ่านสถาบันเกษตรกร รุ่นที่ 2" ระหว่างวันที่ 2 - 3 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมแมนฮัตตั้น จ.ปทุมธานี  อ่านเเพิ่ม>>>