zoom1 Small

    zoom2.Small

    zoom3. Small

    zoom4. Small

 

 

รายชื่อผู้เข้าอบรม โครงการฝึกอบรม หลักสูตร พัฒนาผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ขั้นพื้นฐาน

                                                 คลิกลงค์ดนล่าง

        https://drive.google.com/file/d/1pZUCBaVELnjtxUDEiflSD3OY2tUvS6fZ/view?usp=sharing

     KM การเตรียมตัวเป็นวิทยากรฝึกอบรมด้านสหกรณ์

     KM องค์ความรู้ของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปี 2563

     KM การสร้างกราฟใน Microsoft office Excel 

        KM การสร้างกราฟใน Microsoft office Excel

     KM การจัดการเรียนสหกรณ์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 4 - 6 

        ลงค์ การจัดการเรียนรู้สหกรณ์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 4 - 6 KM

     One Word Cooperative วันนี้เสนอคำว่า "อุดมการณ์สหกรณ์" 

         https://www.facebook.com/242670602588984/videos/1626111707548097

        One Word Cooperative กับ EP2 ขอเสนอคำว่า "การลงทุน"

        https://www.facebook.com/242670602588984/videos/1225098937847605

        ฐานการเรียนรู้ อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์

         https://www.facebook.com/cttdo/videos/547258152628686

       66     3

         บนโทรศัพท์มือถือ     https://www.youtube.com/watch?v=ReOq-twFatM

         บนคอมพิวเตอร์ pc    https://www.youtube.com/watch?v=K2ul0KHJ5Sk 

       Untitled 1