66     3

         บนโทรศัพท์มือถือ     https://www.youtube.com/watch?v=ReOq-twFatM

         บนคอมพิวเตอร์ pc    https://www.youtube.com/watch?v=K2ul0KHJ5Sk 

      8888

         

 

        Untitled 1

วันที่ 18 ธันวาคม 2562นาย ปริญญา เศวตธรรมผู้อำนวยการ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๑ พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานข้าราชการ และ ลูกจ้างประจำ

ได้จัดกิจกรรมวันดินโลก ปี 2562นำศาสตร์พระราชาด้านการพัฒนาที่ดิน ลดการชะล้างหน้าดินเช่น การรณรงค์ส่งเสริมการปลูกป่า ทำปุ๋ยหมัก