จำนวนสหกรณ์และจำนวนสมาชิกสหกรณ์
พื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๑ จังหวัดปทุมธานี

map1

- กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 

- กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2

- จังหวัดนนทบุรี

- จังหวัดปทุมธานี

- จังหวัดสมุทรปราการ

ระเบียบการฝึกอบรม  

      อุปกรณ์โสตฯในการอบรม

 1  Notebook Hp Compaq nx6320  จำนวน  1  เครื่อง
 2  Notebook ACER Aspire  จำนวน  1  เครื่อง
 3  Projector NEC ขนาด 3,00 Ansilumens  จำนวน  2  เครื่อง
 4  เครื่องฉายภาพ 3 มิติ  Sumsung  จำนวน  1  เครื่อง
 5  จอรับภาพ  Vertex ขนาด 150นิ้ว แบบมีขาตั้งแยกส่วน  จำนวน  2  จอ
 6  เครื่องขยายเสียง กระเป๋าหิ้ว TOA Meeting Amplifier  จำนวน  1  เครื่อง
 7  เครื่องขยาย YAMAHA EMX 88S พร้อมตู้ลำโพง  จำนวน  1  เครื่อง
 8  กล้องถ่ายภาพนิ่ง  Nikon D5500  จำนวน  1  เครื่อง
 9  กล้องถ่ายภาพเคลื่อนไหว JVC HDD F1.2 (30 GB)  จำนวน  1  เครื่อง
10 Notebook toshiba จำนวน 1 เครื่อง

 

 

ข้อมูลวิทยากร  

คู่มือคำบรรยายในการฝึกอบรม

  •    แนวคิดการส่งเสริมสหกรณ์โดยรองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์(นายจิตรกร สามประดิษฐ์)  
  •      รียนรู้เรื่องสหกรณ์จากมด