ข้อมูลการใช้บริการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1 จังหวัดปทุมธานี

หอพัก

หอพักจำนวน 2 อาคาร  สำหรับผู้เข้าพัก จำนวน 80 คน

ให้บริการทั้งห้องแอร์ และห้องพักลม

ห้องแอร์        อัตราห้องละ 450 บาท  (นอน3คน)

ห้องพัดลม     อัตราห้องละ 240 บาท  (นอน3คน)

ห้องประชุม

            ห้องประชุมใหญ่      สำหรับจัดอบรมสัมมนา

                       (เครื่องปรับอากาศ+เครื่องเสียง)

                        จัดแบบ Class room             จำนวน           120 – 150      คน

                        จัดแบบ Theater                   จำนวน          200               คน    

                   ตั้งแต่เวลา 8.00 น.- 17.00 น. ค่าบริการ 5,000บาท/วัน
         ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

          หลังเวลา 17.00 น. ไม่เกิน 22.00 น. ค่าบริการ 300 บาท/วัน

          ค่าล่วงเวลาเจ้าหน้าที่ ครั้งละ 500 บาท/วัน/คน (กรณีวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

            ห้องประชุมเล็ก        สำหรับจัดอบรมสัมมนา

                        (เครื่องปรับอากาศ+เครื่องเสียง)

                        จัดแบบ Class room              จำนวน           50 - 70           คน

                        จัดแบบ Theater                    จำนวน          90 - 100         คน

                   ตั้งแต่เวลา 8.00 น.- 17.00 น. ค่าบริการ 2,500บาท/วัน

          ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
           หลังเวลา 17.00 น. ไม่เกิน 22.00 น. ค่าบริการ 300 บาท/วัน 
            ค่าล่วงเวลาเจ้าหน้าที่ ครั้งละ 500 บาท/วัน/คน (กรณีวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ห้องอาหาร   

ลานจัดกิจกรรมอเนกประสงค์

พื้นที่สำหรับจัดกิจกรรม     Walk rally 

ศูนย์ฯ ให้บริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม ราคากันเอง

มีการรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง

สนใจติดต่อประสานงาน    
            นางสาวลาภิสรา พนมสินธุ์     
                โทร.                02 5295 363 ต่อ 11

           โทรสาร         02 908 8362

           มือถือ            086 335 8554

 

 

คลิ๊ก..เพื่อพิมพ์