ข้อมูลการใช้บริการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1 จังหวัดปทุมธานี

หอพัก

หอพักจำนวน 2 อาคาร  สำหรับผู้เข้าพัก จำนวน 80 คน

ให้บริการทั้งห้องแอร์ และห้องพักลม

ห้องแอร์        อัตราห้องละ 450 บาท  (นอน3คน)

ห้องพัดลม     อัตราห้องละ 240 บาท  (นอน3คน)

ห้องประชุม

            ห้องประชุมใหญ่      สำหรับจัดอบรมสัมมนา

                       (เครื่องปรับอากาศ+เครื่องเสียง)

                        จัดแบบ Class room             จำนวน           120 – 150      คน

                        จัดแบบ Theater                   จำนวน          200               คน    

                   ตั้งแต่เวลา 8.00 น.- 17.00 น. ค่าบริการ 5,000บาท/วัน
         ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

          หลังเวลา 17.00 น. ไม่เกิน 22.00 น. ค่าบริการ 300 บาท/วัน

          ค่าล่วงเวลาเจ้าหน้าที่ ครั้งละ 500 บาท/วัน/คน (กรณีวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

            ห้องประชุมเล็ก        สำหรับจัดอบรมสัมมนา

                        (เครื่องปรับอากาศ+เครื่องเสียง)

                        จัดแบบ Class room              จำนวน           50 - 70           คน

                        จัดแบบ Theater                    จำนวน          90 - 100         คน

                   ตั้งแต่เวลา 8.00 น.- 17.00 น. ค่าบริการ 2,500บาท/วัน

          ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
           หลังเวลา 17.00 น. ไม่เกิน 22.00 น. ค่าบริการ 300 บาท/วัน 
            ค่าล่วงเวลาเจ้าหน้าที่ ครั้งละ 500 บาท/วัน/คน (กรณีวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ห้องอาหาร   

ลานจัดกิจกรรมอเนกประสงค์

พื้นที่สำหรับจัดกิจกรรม     Walk rally 

ศูนย์ฯ ให้บริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม ราคากันเอง

มีการรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง

สนใจติดต่อประสานงาน    
            นางสาวนาถตยา ธาระพุฒิ    
                โทร.                02 5295 363 ต่อ 11

           โทรสาร         02 908 8362

           มือถือ            098 078 5553