ข่าวประชาสัมพันธ์

iconpoint ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา  icon new

iconpoint ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการการประเมิณความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถณะ ครั้งที่ 1 

iconpoint ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิณความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถณะ ครั้งที่ 1 

iconpointประกาศรับสมัครบุลคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 

    ดาวน์โหลดใบสมัคร 

iconpoint ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ  

iconpoint ความรู้ออนไลน์ในยุคโควิดกับรายการ...สหกรณ์ออนไลน์ By ลุงกุ้ง Ep.1 สหกรณ์ คืออะไร

iconpoint กรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครบุตร - หลาน สมาชิกสหกรณ์ เข้าศึกษาในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปี 2563 

iconpoint โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร(พลิกชีวิตคนเมืองสู่อาชีพเกษตรกรรมในบ้านเกิด) 

iconpoint โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพนักส่งเสริมสหกรณ์   

iconpoint VTR โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อพัฒนาเกษตรอย่างยั่งยืน (version 10)

iconpoint นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 ใต้แนวคิด “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน” วางรากฐานให้คนรุ่นนี้และรุ่นหน้า ย้ำ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

 allnews13

ศูนย์การเรียนรู้การสหกรณ์

videosobprab     videohangchat     videosobprabpong

  สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด             สหกรณ์นิคมห้างฉัตร จำกัด                 สหกรณ์การเกษตรปง จำกัด

 videosobprabwiangchai     videosobprabpmpran     videochiangrai

     สกก.ปฏิรูปที่ดินเวียงชัย จำกัด                    สหกรณ์ประมงพาน จำกัด                   สกก.เมืองเชียงราย จำกัด

 videomaechan1     videosobprabmaesai     mosom1

    สหกรณ์การเกษตรแม่จัน จำกัด            สหกรณ์การเกษตรแม่สาย จำกัด                 สค.หมอสมวังแคว้ง จำกัด