ข่าวประชาสัมพันธ์

    


 

9101


 
 sem icon VTR โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ 
 ภายใต่ร่มพระบารมี เพื่อพัฒนาเกษตรอย่างยั่งยืน (Version 10)  

100 Thai Flag sem icon 100 ปี ธงชาติไทย  ร้อยดวงใจไทยทั้งชาติ
   
v001 v002 v003
ผลงานกรมส่งเสริมสหกรณ์ ปี 2558 - 2559 การเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจสหกรณ์
เสริมศักยภาพผู้นำสหกรณ์-กลุ่มเกษตรกร
        
v2001 v2002 v2003
สัมภาษณ์ผู้จัดการ
สหกรณ์การเกษตรเมืองนครนายก
สกก.ทำข้าวถุงขายตรงสู่ผู้บริโภคทั่วประเทศ ข่าวเศรษฐกิจ ครอบครัวข่าว3 ข่าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเปิดจุดรับซื้อข้าวเปลือกช่วยชาวนา
     
Bookcpd 100Y 24jul2560    
หนังสือสรุปโครงการกิจกรรม๑๐๐ปี