วันที่​ 3 -​ 4 เมษายน 2564​ นางสาวมนกรณ์​ ยอดใจ​ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ​ และ​คณะ​ ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาสหกรณ์สู่อนาคต​ ณ​ โรงแรมเมธาวลัย​ อำเภอชะอำ​ จังหวัดเพชรบุรี​ กลุ่มเป้าหมาย​ ได้แก่​ สหกรณ์​เครดิต​ยูเนี่ยน​บ้านซ่อง​ จำกัด​ อำเภอบ้านลาด​ จังหวัด​เพชรบุรี จำนวนทั้งสิ้น 63 คน