วันที่ 16 เมษายน 2564 นายเฉลิม นวมนิ่ม ผู้อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 15 จังหวัดเพชรบุรี​ เป็นประธานสรงน้ำพระพุทธรูป เนื่องในเทศกาลประเพณีวันสงกรานต์ พ.ศ. 2564 เพื่อความเป็นสิริมงคล รวมทั้งเป็นการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ โดยมีข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการเข้าร่วมพิธี ณ บริเวณห้องโถง อาคารสำนักงานศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 15 จังหวัดเพชรบุรี