ข่าวประชาสัมพันธ์

1494856008 file download  ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พศ.2540

1494856008 file download  มัคเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษบนกระเบื้องและเกษตรผสมผสาน

1494856008 file download E-bookวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ครบรอบ 48 ปี 1ตุลาคม 2563

1494856008 file download ประกาศการขายพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพไม่ใช้ในราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 20 รายการ (ไฟลแนบ 1) (ไฟลแนบ 2 ) (ไฟลแนบ 4 ) (ไฟลแนบ5)

1494856008 file download ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ COVID19

1494856008 file download ร่วมมือร่วมใจ ต้านภัยไวรัสโควิด-19

1494856008 file download  ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

1494856008 file download  กรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครบุตร - หลาน สมาชิกสหกรณ์ เข้าศึกษาในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปี 2563

1494856008 file download ไมซเพื่อชุมชน

1494856008 file download โครงการสหกรณ์ร่วมใจภักดื์ พัฒนารักษาสิ่งแวดล้อม 

1494856008 file download รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 

1494856008 file download เอกสารประกอบการบรรยายโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ครูผู้สอนวิชาการสหกรณ์” อ.สุภัคญาณี

1494856008 file download เอกสารประกอบการบรรยายโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ครูผู้สอนวิชาการสหกรณ์” โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล

1494856008 file download ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 4 จังหวัดนครนายก ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับหน่วยงานส่วนภูมิภาค (ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์) ตามโครงการประกวดเว็บไซต์หน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2560

 

9101bn v3

 

ban actcpdicon all cat

  jut       

   4CPDSTU763             255257CPDSTU763

   11CPDSTU763        9CPDSTU763      01

   02       03  

 

 

cpd ep.1   256 EP.3

hqdefault   EP.5

ebooklogo

โครงการฝึกอบรม ดาวน์โหลด

ทำเนียบการพัฒนานักส่งเสริมสหกรณ์ระดับอำเภอสู่

Smart Officer  รุ่นที่ 8


Page smart

ทำเนียบการสร้างผู้นำสหกรณ์ต้นแบบสู่

Young Smart Cooperative Directors

pag young

 

news

1495617745 Blue ball ไทยรัฐ                                      1495617745 Blue ball สยามรัฐ                              1495617745 Blue ball ราคาน้ำมันวันนี้

1495617745 Blue ball เดลินิวส์                                    1495617745 Blue ball บ้านเมือง                             1495617745 Blue ball ราคาทองวันนี้

1495617745 Blue ball ข่าวสด                                      1495617745 Blue ball บางกอกทูเดย์                      1495617745 Blue ball พยากรณ์อากาศวันนี้

1495617745 Blue ball คมชัดลึก                                   1495617745 Blue ball กรุงเทพธุรกิจ

1495617745 Blue ball มติชน                                       1495617745 Blue ball โพสต์ทูเดย์