สายตรงถึงผู้อำนวยการ

 

 

นายนที  สะอาดนัก

ผู้อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 15

เบอร์มือถือ  089 - 9185324

เบอร์โทรสำนักงาน  032 - 471300