ที่ตั้งสำนักงาน

 

ccttd15 640x350

 

เลขที่ 313 หมู่ 8 ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี รหัสไปรษณีย์ 76120
โทรศัพท์ / โทรสาร 032 - 471300  
http://web.cpd.go.th./cttc15

mai015

 

map15โปรดแสกนหรือคลิกเพื่อเปิดเส้นทางในการเดินทาง map 015