23 ตุลาคม 2561 นายเฉลิม นวมนิ่ม ผู้อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 15 จังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เพื่อร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมลำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระรามราชนิเวศน์ มลฑลทหารบกที่15 จังหวัดเพชรบุรี