วันที่ 3 ธันวาคม 2561 บุคลากรศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 15 ร่วมทำกิจกรรมกับสมาชิกสหกรณ์การเกษตรหุบกะพง จำกัด เพื่อพัฒนาบริเวณโดยรอบพลับพลาที่ประทับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิอดุลยเดช ในหมู่บ้านสหกรณ์โครงการหุบกระพง ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิอดุลยเดช 5 ธันวาคม 2561