เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ พ.ศ.2561 โดยร่วมกิจกรรมตักบาตรพระสงฆ์ ร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคม ณ ลานรัฐพิธี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี