นายเฉลิม นวมนิ่ม ผู้อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 15 และบุคลากรร่วมถวายภัตรตาหารเพลพระสงฆ์ ร่วมกับประชาชนหมู่บ้านสหกรณ์โครงการหุบกะพง ณ พลับพลาที่ประทับ สหกรณ์การเกษตรหุบกะพง ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี