วันที่ 12 เมษายน 2565 นายเฉลิม นวมนิ่ม ผู้อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 15จังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ร่วมกันสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ โดยจัดกิจกรรมให้มีการสรงน้ำพระพุทธรูป ณ อาคารสำนักงาน ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 15 จังหวัดเพชรบุรี