HOPE001 640x453

   

7 school
school61 branner3 

 

kan

   1381757328 megaphone ogijkam

วันที่ 4 มีนาคม 2565 นายเฉลิม​ นวมนิ่ม​ ผู้อ​ำนวยการศูน​ย์ถ่ายทอดเ​ทคโนโลยีกา​รสหกรณ์ที่​ ​15 จังหว​ัดเพชรบุรี​ พร้อมด้วย​นางสาว​ม​นกรณ์​ ย​อดใจ​ นัก​ทรัพยากร​บุคคล​ช​ำ​นา​ญ​การ​ ​เข้าแนะนำโครงการฯ เพื่อให้คำแนะนำแลกเปลี่ยนการจัดทำแผน/แนวทางการพัฒนาสหกรณ์/การจัดการขอมูลเพื่อการวิเคราะห์สถานการณ์สหกรณ์ภายในจังหวัดราชบุรี​ โดยมี​นาย​วีระ จันทร์ทอง สหกรณ์จังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม​ หัวหน้าฝ่าย​บริหารทั่วไป และเจ้าหน้าที่ เข้ารับฟัง ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี ซึ่งการประชุมครั้งนี้ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโควิด 19 อย่างเคร่งครัด

 

                       coopinschool  km cpd  coop1

                       brand11banner anti coruptionbannerdown21new

                        cttc 15 facebook banner seedsara

                      3  4  5