HOPE001 640x453

   

7 school
school61 branner3 

 

kan

   1381757328 megaphone ogijkam

วันที่​ 8 มีนาคม 2565​ นายเฉลิม นวมนิ่ม​ ผู้อำนวยการศูนย์​ถ่ายทอด​เทคโนโลยี​กา​รส​ห​กรณ์ที่​ 15 จังหวัด​เพชรบุรี​ เป็นวิทยากรในโครงการความสำเร็จของสหกรณ์​ กลุ่มเป้าหมาย​ ได้แก่ คณะกรรมการสหกรณ์ทั้งคณะ ฝ่ายจัดการสหกรณ์​ และสมาขิกของสหกรณ์การเกษตรวัดเพลง จำกัด อำเภอวัดเพลง​ จังหวัด​ราชบุรี​ ให้ตระหนักถึงบทบาท​ ขอบเขตอำนาจ ภาระหน้าที่​ และความรับผิดชอบของฝ่ายต่างๆ​ เพื่อนำความรู้ที่ได้​มาพัฒนาและเพิ่มศักยภาพให้มีความเจริญก้าวหน้า​ มั่นคงยั่งยืน​ เป็นสหกรณ์​ที่ประสบผลสำเร็จในทุกๆด้าน​ ณ โรงแรมปัตตาเวีย รีสอร์ท​แอนด์​สปา​ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

                       coopinschool  km cpd  coop1

                       brand11banner anti coruptionbannerdown21new

                        cttc 15 facebook banner seedsara

                      3  4  5