HOPE001 640x453

   

7 school
school61 branner3 

 

kan

   1381757328 megaphone ogijkam

กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ คณะกรรมการสหกรณ์ทั้งคณะ ผู้ตรวจสอบกิจการ ฝ่ายจัดการสหกรณ์ เจ้าหน้าที่สำำ​นักงาน​สหกรณ์​จังหวัด​ ผู้เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ และผู้สังเกตการณ์ ของสหกรณ์การเกษตรบางเลน จำกัด อำเภอบางเลน​ จังหวัด​นครปฐม​ โดยมี นางปราณี​ย์​ ลมกิ่ง​ สหกรณ์จังหวัดนครปฐม​ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ​ ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรบางเลน​ จำกัด​ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

 

                       coopinschool  km cpd  coop1

                       brand11banner anti coruptionbannerdown21new

                        cttc 15 facebook banner seedsara

                      3  4  5