HOPE001 640x453

   

7 school
school61 branner3 

 

kan

   1381757328 megaphone ogijkam

วันที่ 7 มิถุนายน 2565 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 15 จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 13 จังหวัดชัยนาท , ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 14 จังหวัดชัยนาท และ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 16 จังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรม 7 มิถุนายน “วันสหกรณ์นักเรียน” ประจำปี พ.ศ. 2565โดยการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Live สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
ซึ่งมีกิจกรรม เทศนาเผยแพร่กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน กับการดำรงชีวิต โดยสามเณรนิธิ ไข่คำ สามเณรนักเทศก์ และพระครูวิจิตรปริยัตยาทร จากโรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ กิจกรรมสหกรณ์นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองปลาไหลราษฎร์บำรุง จังหวัดฉะเชิงเทรา กิจกรรมสหกรณ์นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนวัดสุธาสินี และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านต้นมะม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีผู้ให้ความสนใจร่วมกิจกรรมระหว่างการดำเนินรายการเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากสหกรณ์จังหวัดแพร่ สหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 4 จังหวัดนครนายก และ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 12 จังหวัดพิษณุโลก ในการประสานงานระหว่างโรงเรียนอีกด้วย

 

                       coopinschool  km cpd  coop1

                       brand11banner anti coruptionbannerdown21new

                        cttc 15 facebook banner seedsara

                      3  4  5