HOPE001 640x453

   

7 school
school61 branner3 

 

kan

   1381757328 megaphone ogijkam

​วันที่ 7 มิถุนายน 2565 นายเฉลิม​ นวมนิ่ม​ ผู้อ​ำนวยการศูน​ย์ถ่ายทอดเ​ทคโนโลยีกา​รสหกรณ์ที่​ 15 จังหวัด​เพชรบุรี​ พร้อมด้วยนางสาวมนกรณ์​ ย​อดใจ​ นัก​ทรัพยากร​บุคคล​ช​ำ​นา​ญ​การ​ ร่วมเป็นวิทยากรโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างการรับรู้ในการสร้างเครือข่ายสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี นายสมศักดิ์ กรีธาธร ผตร. เขต 3,4 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ บ้านภูมิพฤกษ์ รีสอร์ท ตำบลแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ในการนี้นายยุทธนา แก้วน้อย สหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี ได้กล่าวตอนรับ นายวัง บุญลือพันธุ์ ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรสองพี่น้อง จำกัด กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการฯ โดยมีนายอุบล เดชอุ่ม สหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี ผู้บริหารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี คณะกรรมการฯ ฝ่ายจัดการสหกรณ์และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการประชุมดังกล่าว

 

                       coopinschool  km cpd  coop1

                       brand11banner anti coruptionbannerdown21new

                        cttc 15 facebook banner seedsara

                      3  4  5