HOPE001 640x453

   

7 school
school61 branner3 

 

kan

   1381757328 megaphone ogijkam

วันที่​ 5 สิงหาคม​ 2565​ นางสาวพรวรรษา ทองเหลือ​ นัก​ทรัพยากร​บุคคล​พร้อมทีมงาน​ ร่วมเป็นวิทยากร “ค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร” วัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนมีความเข้าใจเรื่องการรวมกลุ่ม การทำงานเป็นทีม บทบาทหน้าที่ในกลุ่ม เข้าใจในเรื่องการสหกรณ์เบื้องต้น มีทักษะในการใช้วิธีการสหกรณ์ไปปรับใช้ในการเรียนและใช้ในวิถีชีวิต ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาน้ำพุ จังหวัดกาญจนบุรี

 

                       coopinschool  km cpd  coop1

                       brand11banner anti coruptionbannerdown21new

                        cttc 15 facebook banner seedsara

                      3  4  5