วันที่ 5 มกราคม 2566 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วย นายปรีชา พันธุ์วา รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายนิรันดร์ มูลธิดา รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์

สามเณร จำนวน 25 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2566 ณ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพมหานคร