นายปริญญา เศวตธรรม ผู้อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา นำทีมข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสา “รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งในกิจกรรมมีการปลุกต้นไม้ ปลูกพืชสมุนไพร และปรับปรุงภูมิทัศน์รอบๆสถานที่ทำงาน