×

คำเตือน

JFolder: :files: Path is not a folder. Path: [ROOT]/images/training_public_relations_media161264
×

แจ้งให้ทราบ

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder:

     วันที่ 16 ธันวาคม 2564 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา ได้รับเกียรติจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา เชิญให้ร่วมบรรยาย ในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านสื่อประชาสัมพันธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมทุ่งสัมฤทธิ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายวัฒนะ สัตยวงศ์ทิพย์ สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดการอบรม ซึ่งเป็นการบรรยายเกี่ยวกับวิธีการจัดทำสื่อพร้อมทั้งแนะนำอุปกรณ์และโปรแกรมในการใช้งาน บรรยายให้ความรู้ เรื่อง การองค์ประกอบ การจัดทำ VTR และฝึกปฏิบัติการจัดทำ VTR โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา บุคลากรกลุ่มงานวิชาการ และกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ จำนวน 30 คน เพื่อพัฒนาศักยภาพเสริมความรู้และทักษะให้แก่บุคลากรองค์กร ตลอดจนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ งานส่งเสริม พัฒนาสหกรณ์ในจังหวัดนครราชสีมา ผ่านช่องทางสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ https://www.facebook.com/cpd.cttc5

{gallery}training_public_relations_media161264{/gallery}