×

คำเตือน

JFolder: :files: Path is not a folder. Path: [ROOT]/images/Development_of_the_cooperative_board_23-24_02_65
×

แจ้งให้ทราบ

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder:

      เมื่อวันที่ 23-24 ก.พ. 2565 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา นำโดยนายปริญญา เศวตธรรม ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรม "พัฒนาคณะกรรมการสหกรณ์เข้มแข็งทั้งคณะ" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับชั้นความเข็มแข็งของสหกรณ์ใน 4 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านประสิทธิภาพในการบริการสมาชิก 2.ด้านประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ 3.ด้านประสิทธิภาพในการจัดการองค์กร 4.ประสิทธิภาพในการบริหารงาน มีคณะกรรมการสหกรณ์ทั้งคณะ สมาชิกชั้นนำ เข้าร่วมอบรมจำนวน 15 คน โดยมีนายสมควร แสงอินทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม อีกทั้งยังได้รับเกียรติจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ โดยนางสาวนิภาพร เขียวอ่อน นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ พร้อมคณะ ร่วยบรรยายให้ความรู้ในเรื่องการจัดทำบัญชีสหกรณ์การเกษตรและการใช้ข้อมูลทางการเงินของคณะกรรมการสหกรณ์ ในการนี้คณะกรรมการสหกรณ์และสมาชิกชั้นนำ ที่เข้าร่วมโครงการได้ร่วมกันระดมสมอง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นจัดทำแผนพัฒนาสหกรณ์ เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาสหกรณ์ให้ยั่งยืนต่อไป จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-24 ก.พ. 2565 ณ สหกรณ์โคเนื้อสุรินทร์วากิวยางสว่าง จำกัด จังหวัดสุรินทร์

{gallery}Development_of_the_cooperative_board_23-24_02_65{/gallery}