วันที่ 8 กันยายน 2565 นายปริญญา เศวตธรรม ผู้อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 5 เข้าร่วมงานเปิดโครงการทดสอบตลาด และเชื่อมโยงเครือข่ายสินค้าเกษตร จังหวัดนครราชสีมา และงานจำหน่ายสินค้า “ตลาดเกลียวใจ ช้อปอิ่มใจ ปลอดภัย ทั้งครอบครัว” โดยมีนายวัฒนะ สัตยวงศ์ทิพย์ สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานการเปิดโครงการ ซึ่งภายในงานได้มีผลิตภัณฑ์ใหม่คือ “ข้าวคงกะพรรณ” ของสหกรณ์การเกษตรคงสามัคคี จำกัด และ “กิมจิ ผักดอง” ของสหกรณ์กสิกรรมไร้สารพิษในเขตปฏิรูปที่ดินอำเภอวังน้ำเขียว จำกัด มาออกร้านและให้ผู้เข้าร่วมงานได้ทดลองชิมอีกด้วย ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก จัดขึ้น ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา