ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 5 นำโดยนายปริญญา เศวตธรรม ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ร่วมกับศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 6,7และ8 จัดโครงการสัมมนา “บทบาทการส่งเสริมสหกรณ์ในวิถีความปกติใหม่ (Next Normal) รองรับการปฏิบัติงานปี 2566 ของเขตตรวจราชการที่ 8, 9, 10, 11, 12, 13 และ 14” โดยมีนายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมทั้งบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการส่งเสริมสหกรณ์ให้ประสบความสำเร็จในยุคNext Normal นอกจากนี้ในโครงการยังมีการบรรยายหัวข้อ “การส่งเสริมสหกรณ์ ตามวิถีความปกติใหม่ หรือ Next Normal” โดย ผศ.กัลยรัศมิ์ ทิณรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ การบรรยายหัวข้อ “กฎหมายสำหรับการส่งเสริมสหกรณ์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง” โดยนายปกรณ์ เทศทำนุ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย และการบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด และการบรรยายในหัวข้อ “ประสบการณ์ในการแนะนำ ส่งเสริม และกำกับสหกรณ์” โดยนายถาพร ณ นคร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม นายศักดิ์ชัย ไชยพุทธ ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 17,18 นายยงยุทธ์ อุดมศักดิ์ สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี และว่าที่ร้อยโทปุณณกิจ เชาว์น้อย สหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ...

โดยโครงการสัมมนา “บทบาทการส่งเสริมสหกรณ์ในวิถีความปกติใหม่ (Next Normal) รองรับการปฏิบัติงานปี 2566 ของเขตตรวจราชการที่ 8, 9, 10, 11, 12, 13 และ 14” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 - 23 กันยายน 2565 ณ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด