วันที่ 10 ตุลาคม 2565 นายปริญญา เศวตธรรม ผู้อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 5 นำทีมบุคลากรของศูนย์ฯ จัดกิจกรรมWalk Rally เข้าฐานเพื่อพัฒนาการทำงานเป็นทีม ในโครงการอบรมพัฒนาเครือข่ายสมาชิก สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.นครราชสีมา จำกัด ณ โรงแรมเขาใหญ่คีรีธารทิพย์ รีสอร์ท อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา