สายตรงถึงผู้อํานวยการศูนย์ (Mail to)

boss05 Custom

 นายปริญญา เศวตธรรม
ผู้อำนวยการ
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 5
เบอร์โทรศัพท์:044-920-259-60
เบอร์โทรสาร:044-920-259
มือถือ:065-5026859 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.