การใช้อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
กล้องถ่ายรูปแบบ Digital 
กล้องถ่ายรูปแบบ Digital เป็นอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์แบบถ่ายและเก็บข้อมูลที่เป็นภาพนิ่ง เป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญและจำเป็นอีกอย่างหนึ่ง เพื่อที่จะนำมาประกอบกับเอกสารในการนำเสนอต่าง ๆ ให้เกิดความเข้าใจง่ายยิ่งขึ้น และใช้ในการเก็บรวบรวมภาพในการนำเสนอและการแสดงเพื่อประกอบคำบรรยายต่าง 
การใช้งาน 
1. ฝาครอบเลนส์เมื่อเลื่อนฝาครอบเลนส์ออกจะเป็นการเปิดการใช้งานของเครื่องไปในตัว คือ Pown on 
2. Zoom ในตัวกล้องจะมีทั้งการ Zoom in และ Zoom out- Zoom in คือ การดึงภาพเข้ามาเพื่อให้ได้รายละเอียดเฉพาะจุดที่ต้องการ- Zoom out คือ การค้นภาพออกเพื่อให้ได้มุมที่กว้างขึ้น 
3. ปุ่มกดเพื่อบันทึกภาพในการบันทึกภาพให้กดปุ่มค้างเอาไว้ ภาพที่ได้จะแสดงที่จอชั่วขณะแล้วกล้องจะบันทึกอัตโนมัติ
4. Fune ใช้ในการตั้งค่าฟังก์ชั่นในการถ่ายภาพให้มีขนาดความละเอียดที่เหมาะสม 
5. MF ทำการลบภาพในในข้อมูลที่เก็บไว้ภายในกล้อง 
6. MENU ทำการตั้งค่าต่าง ๆ ของเครื่อง 
7. Display ปิดและเปิดจอแสดงผลการถ่ายภาพ 
8. Jump ใช้ในการดูภาพในการถ่ายให้กระโดดไปยังอีกภาพ เพื่อเป็นการตรวจเช็คภาพ 
การต่อใช้งาน 
MIE ช่องเข้าของสัญญาณเสียงจากภายนอก 
A/V out การนำกล้องมาทำการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก เช่น โปรเจคเตอร์ , โทรทัศน์ เป็นต้น เป็นสัญญาณแบบ Analog 
Digital เป็น Port USB ใช้ในการนำภาพที่ถูกบันทึกภายในออกมาใช้งาน ใช้เชื่อมต่อเข้ากับ Computer และอุปกรณ์อื่น ๆ 
การดูแลรักษา 
1. ทำความสะอาดเลนส์ทุกครั้งก่อนถ่ายและเก็บเข้าที่ 
2. ตรวจเช็คสภาพของกล้องให้เรียบร้อย 
3. ควรระมัดระวังในการใช้ในการกระแทกและความชื้น 
4. ตรวจเช็คภาพที่ถ่ายทุกครั้งว่ามีการบันทึกภายในกล้องหรือไม่


เครื่องโปรเจคเตอร์ 
เป็นโสตทัศนูปกรณ์ประเภทเครื่องฉาย โดยเป็นตัวถ่ายทอดสัญญาณจากอุปกรณ์อื่นเพื่อฉายขึ้นสู่จอรับภาพ เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องฉายภาพสามมิติ เครื่องเล่นวีดีโอ เครื่องล่นวีซีดี เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันนิยมใช้กันมากในงานนำเสนอต่างๆ ทั้งด้านการศึกษาและด้านความบันเทิงทั้งในบ้านและตามสถานบริการต่างๆ 
การใช้งาน 
1. ติดตั้งเครื่องให้ตั้งฉากกับจอมากที่สุด 
2. ต่ออุปกรณ์อินพุทเข้าเครื่อง 
3 . เปิดสวิตซ์ / เปิดฝาครอบเลนส์ 
5. กดปุ่ม power 
6. เลือกช่องสัญญาณ RGB / VEDIO
การต่อใช้งาน 
การต่อโน๊ตบุ๊คเข้าเครื่องโปรเจคเตอร์
1. นำสาย VGA ด้านหนึ่งต่อเข้ากับพอร์ต VGA ของโน้ตบุ๊ค 
2. ปลายสายอีกด้านต่อเข้าช่อง RGB INPUT ของเครื่องโปรเจคเตอร์
การต่อเครื่องวีดีโอเข้ากับเครื่องโปรเจคเตอร์ 
1. นำสาย RCA ด้านหนึ่งต่อเข้าช่อง VEDIO OUTPUT ของเครื่องวีดีโอ 
2. ปลายสายอีกด้านหนึ่งต่อเข้าช่อง VEDIO INPUT ของเครื่องโปรเจคเตอร์ 
การดูแลรักษา 
1. หลังการใช้งานให้ กดปิดปุ่ม power และรอจนกว่าพัดลมที่เครื่องจะหยุด แล้วค่อยปิดสวิตซ์ หากปิดสวิตซ์ทันทีอาจทำให้หลอดฉายเสียหายได้ 
2. หากระหว่างการใช้งานแล้วเกิดไฟฟ้าดับ ให้ปิดสวิตซ์แต่อย่าพึ่งเคลื่อนย้ายเครื่องเพื่อป้องกันหลอดฉายเสียหาย 
3. ระวังอย่างให้เครื่องโดนความชื้น 
4. การต่อสายสัญญาณควรปิดเครื่องทุกครั้ง 
5. ควรดูแลทำความสะอาดเครื่องและแผ่นกรองฝุ่นละอองเป็นประจำ 
VISUAL เป็นเครื่องฉายสไลด์แบบ 3 มิติ เป็นอุปกรณ์โสตฯ ทัศนูปกรณ์แบบฉาย โดยจะเป็นตัวส่งสัญญาณที่ใช้ในการแสดงที่นำแสดงออกจอภาพใช้ต่อร่วมกับเครื่องโปรเจคเตอร์, โทรทัศน์, เป็นต้น ซึ่งในปัจจุบันเป็นที่นิยมใช้กันมากในงานนำเสนอต่าง ๆ ทั้งทางด้านการศึกษา


VISUAL 
เป็นเครื่องฉายสไลด์แบบ 3 มิติ เป็นอุปกรณ์โสตฯ ทัศนูปกรณ์แบบฉาย โดยจะเป็นตัวส่งสัญญาณที่ใช้ในการแสดงที่นำแสดงออกจอภาพใช้ต่อร่วมกับเครื่องโปรเจคเตอร์, โทรทัศน์, เป็นต้น ซึ่งในปัจจุบันเป็นที่นิยมใช้กันมากในงานนำเสนอต่าง ๆ ทั้งทางด้านการศึกษา 
การใช้งาน 
1. Down ทำหน้าที่ปิดและเปิดเครื่อง 
2. Lamp ปุ่มที่ปิดและเปิดไฟของเครื่องและใช้กำหนดการใช้งานจาก 
กระดาษแบบแผ่นทึบหรือกระดาษแบบแผ่นใส 
3. Fogus ปรับภาพให้ชัดเจน 
4. Zoom ปรับภาพให้ได้ขนาดเล็กหรือใหญ่ตามต้องการ 
5. Fruze หยุดการทำงานชั่วขณะ 
6. Capture ทำหน้าที่บันทึกภาพเก็บไว้ภายในเครื่อง 
7. Play เลือกภาพที่ถูกจัดเก็บไว้ภายในเครื่องนำมาใช้งาน 
8. Delet เลือกลบภาพที่ถูกจัดเก็บเอาไว้ 
9. BTR ปรับแสงสว่างของภาพ 
10. Source เป็นตัวเลือกนำสัญญาณที่นำเข้ามาใช้งานจากทางด้าน Input 
11. Slip เลือกปรับภาพให้พลิกในลักษณะต่าง ๆ 
12. การปิดเครื่องกดที่ปุ่ม Down ค้างทิ้งไว้จนเกิดสัญญาณไฟสีแดงแล้วจึงถอดปลั๊ก

การต่อใช้งาน 
VGA IN ช่องต่อสัญญาณภาพเข้าเครื่องแบบ Digital 
VGA OUT ช่องทางออกของสัญญาณภาพที่จะนำไปใช้งานอื่น ๆ แบบ Digital 
USB ช่องต่อสัญญาณภาพและเสียงเข้าทาง Port USB 
Audio In ช่องต่อสัญญาณเสียงจากภายนอกเข้าในเครื่อง 
Audio Out ช่องต่อสัญญาณเสียงออกจากตัวเครื่องไปใช้งานอย่างอื่น 
ก ารดูแลรักษา 
ควรตรวจเช็คการต่อใช้งานใน Port ต่าง ๆ ให้มั่นใจและแน่นให้เรียบร้อยก่อนจะทำการเปิดใช้งานทุกครั้ง เมื่อใช้งานและอุปกรณ์ต่าง ๆ ของเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วควรจะทำความสะอาด

กล้องวีดีโอ 
เป็นอุปกรณ์โสตฯ แบบการบันทึกภาพการเคลื่อนไหวในการประกอบกิจกรรมแบบต่าง ๆ ซึ่งจะสามารถเก็บบันทึกได้ทั้งภาพและเสียง ปัจจุบันเป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในด้านความบันเทิง และทางด้านการศึกษา 
การใช้งาน 
1. เปิดสวิชและฝาครอบเลนด์ 
2. Tape iject เปิดและปิดที่สำหรับบรรจุเทป 
3. Auto, manual ปรับลักษณะการถ่ายแบบอัตโนมัติและการกำหนดเอง 
4. Round ใช้ในการบันทึกภาพ 
5. Zoom ปรับขนาดของภาพให้ใกล้และไกล W คือ ยืดภาพออกไป T คือ ดึงภาพเข้ามา 
6. Play เล่นภาพที่บันทึก 
7. Rew เล่นภาพย้อนกลับ 
8. FF เล่นภาพไปข้างหน้า 
9. Camenu VTR เล่น VDO หรือดูภาพที่บันทึก 
10. Pause หยุดเล่นภาพชั่วขณะ 
11. Stop หยุดการทำงาน 
12. A Dub บันทึกเสียงภายหลัง 
13. การเปิดเครื่อง 
- กดเทปออกจากเครื่อง 
- ปิดสวิช On-Off 
- ปิดฝาครอบเลนด์ 
- เอาแบตเตอร์รี่ออกจากเครื่อง 
เทคนิคการใช้งาน 
กด Fogus จะปรากฎ MF ที่หน้าจอ กด Close เพื่อลดแสง Open เพื่อเพิ่มแสง โดยสัญญาณบอก Fo คือ ปกติ F- (1-3) เป็นสัญญาณลดแสง F+ (1-3) เป็นสัญญาณเพิ่มแสง ปุ่ม WB ใช้วัดแสง Shutten ใช้ถ่ายภาพการเคลื่อนไหว Digital Zoom เพิ่มระยะการปรับภาพ เข้า - ออก ให้ได้ระยะใกล้ - ไกล Still คือ การล๊อคภาพชั่วขณะ Start คือ การเริ่มเล่นการพลิกภาพ Wipe คือ การล็อคภาพแล้วกด Start คือ การพลิกภาพ Mix คือ การสลับภาพ 
ก ารต่อใช้งาน 
Vidio out ช่องต่อสัญญาณภาพออก 
Audio out ช่องต่อสัญญาณเสียงออก 
De in 12v ช่องต่อไฟกระแสตรงเข้า 
Remote ช่องต่อสัญญาณควบคุม