ที่ตั้งสำนักงานศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 7


ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 7 จังหวัดขอนแก่น 
ตั้งอยู่ เลขที่ 215/115 หมู่ 6 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
ห่างจากตัวเมืองขอนแก่นประมาณ 3 กิโลเมตร โดยออก มาทางไปอำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม และอยู่ ตรงข้ามสำนักงานชลประทานที่ 6 หรือข้าง สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น
Google Map : https://goo.gl/maps/Cv7T1yAD3oWnnWQM8
Map ccttd07 1
โดยมีรถโดยสารประจำทางผ่านหลายสาย ดังนี้
 1. รถสองแถว สาย 3 สีเหลืองประตูน้ำเงิน 
 2. รถสองแถว สาย 2 สีเหลืองประตูเขียว 
  ค่าโดยสารทุกสาย คนละ 10  บาท หรือโดยสารทางรถสามล้อเครื่อง ราคาประมาณ 120 บาท
       (ราคาค่ารถโดยสารต่าง ๆ ณ เดือนสิงหาคม 2564) 

  • ต้องการ Download แผนที่นี้ กรุณาคลิก..
  • ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมทางอีเมล์   cpd_ccttd7@cpd.go.th
  • ต้องการทางโทรศัพท์หรือโทรสาร  โทรศัพท์ 0-4346-6581 , 0-4346-6582
         โทรสาร  0-4346-6582
  • Website ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 7   URL  :  http://web.cpd.go.th/cttc7
    ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) : 
    ccttd7