tab faq

 

bullet1 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 7 จังหวัดขอนแก่น  อยู่แถวไหน  เดินทางยังไง
     ศูนย์ฯ ห่างจากตัวเมือง 2 กิโลเมตร  ทางทิศตะวันออกของเมืองขอนแก่น ใกล้ราชมงคลขอนแก่น หรือเทคโน ไทยเยอรมัน
     สามารถ ดูแผนที่  ได้ที่ หน้าเว็บ http://cttc.cpd.go.th/cttc7/index.php/about/plan07
   
  bullet1 แผนการอบรมของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 7 จังหวัดขอนแก่น  มีอะไรบ้าง
        ศูนย์ฯ  มีโครงการฝึกอบรมในแต่ละปีแตกต่างกันไปตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย  สามารถดูโครงการฝึกอบรมของศูนย์ฯ 
     ได้ที่ หน้าเว็บ http://cttc.cpd.go.th/cttc7/index.php/about/project