คู่มือคำบรรยาย

 

  ชื่อวิชา วันบรรยาย ไฟล์  
  การสหกรณ์ โดย สามารถ ศรีวิริยาภรณ์   ..click..  
  เพลงการอบรม   ..click..  
  ธุรกิจของสหกรณ์การเกษตร โดย สามารถ  ศรีวิริยาภรณ์   ..click..  
  การบริหารความเสี่ยง โดย อ.ศรคม เงินศรี      
      แผนปฏิบัติการรองรับความเสี่ยง [ไฟล์ Excel]   ..click..  
      - แผนบริหารความเสี่ยง[ไฟล์ Word]   ..click..