ข้อมูลด้านวิทยากร


 ชื่อวิทยากร นายสามารถ  ศรีวิริยาภรณ์  (ข้าราชการบำนาญ)

 

 หัวข้อวิชา
arrow red การจัดการความรู้ (Knowledge Management)
arrow red บทบาทหน้าที่กรรมการสหกรณ์
arrow redการสร้างบรรยากาศในการฝึกอบรม

     ติตด่อวิทยากร ได้ที่ https://www.facebook.com/samart.sp
 
 ชื่อวิทยากร นายวิโรจน์  ภู่ไพบูลย์    (ข้าราชการบำนาญ)

 

 หัวข้อวิชา
arrow redบทบาทหน้าที่กรรมการสหกรณ์
arrow red การประเมินสหกรณ์แบบ 360 องศา

     ติตด่อวิทยากร ได้ที่ https://www.facebook.com/profile.php?id=100008332590909