bullet1  ระเบียบการฝึกอบรม / สัมมนา  bullet1

 

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม (กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมส่งเสริมสหกรณ์)
     ไปหน้า Link arrow red

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม (หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย)
     ไปหน้า Link arrow red