จำนวนผู้เข้าอบรมในแต่ละโครงการ ของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 7

-----------------------------------------------------


ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 7 จังหวัดขอนแก่น  มีผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

summery64 2021 02 001

ผลการถ่ายทอดปี 2563

summery63 1 001

 

ผลการถ่ายทอดปี 2562summery62

 

 

ผลการถ่ายทอดปี 2560

summery60 1

 

summery59

summery59 grap